INDRA SYAFRUDDIN
NIP : 19720910 199103 1 001
Pangkat / Golongan: Muda Wira / III.B
Kepala Urusan Daskrimti
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

RUSNIAR
NIP : 19640725 199103 2 001
Pangkat / Golongan: Muda Wira / III.B
Kepala Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

AKHMAD RIFAIN, SH., MH.
NIP : 19740209 200012 1 003
Pangkat / Golongan: Jaksa Madya / IV.A
Jaksa Fungsional
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

DARYOKO, SH., MH.
NIP : 19770104 200212 1 005
Pangkat / Golongan: Jaksa Madya / IV.A
Jaksa Fungsional
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

AKHMAD ROZANI, SH.
NIP : 19781205 200212 1 003
Pangkat / Golongan: Jaksa Madya / IV.A
Jaksa Fungsional
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

SRI WULANDARI, SH., MH.
NIP : 19790202 200212 2 004
Pangkat / Golongan: Jaksa Madya / IV.A
Jaksa Fungsional
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

DWI ERNI WIDAYATI, SH.
NIP : 19751219 200012 2 001
Pangkat / Golongan: Jaksa Madya / IV.A
Jaksa Fungsional
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu


halaman :  << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>