INDRA SYAFRUDDIN
NIP : 19720910 199103 1 001
Pangkat / Golongan: Muda Wira / III.B
Kepala Urusan Daskrimti
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

AHMAD RIZA RIVANY, SH.
NIP : 19680310 199303 1 002
Pangkat / Golongan: Sena Wira / III.D
Pengelola Data Kepegawaian
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

SALASIAH
NIP : 19701120 199103 2 001
Pangkat / Golongan: Muda Wira / III.B
Pengelola Tata Naskah
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

JUHAIRIAH
NIP : 19741125 199803 2 002
Pangkat / Golongan: Muda Wira / III.B
Pengelola Data Kepegawaian
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu

CRISCANARCO IWAN T, AMD., SH.
NIP : 19821215 200912 1 002
Pangkat / Golongan: Yuana Wira / III.A
Bendahara Gaji
MAP-1, MAP-2, MAP-3, MAP-4, MAP-5, MAP-6, MAP-7
untuk Downlod file DOSIR, Silahkan LOGIN terlebih dahulu


halaman :  << Prev 1 2 3 Next >>